Рейтинг користувача: 4 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зірка
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ №1 М.ВІННИЦІ»

В  2024 РОЦІ

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Ці Типові правила є обов'язковими для закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. Правила прийому до Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці» в 2023 році розроблені згідно з Типовими правилами прийому до ПТНЗ України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України №441 від 06.06.2006р., зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05.07.2006р. за № 790/12664,   наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2015 р. №499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» та згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 10 червня 2022 року №541 «Зміни до Типових правил прийому до закладів професійно(професійно-технічної) освіти України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Особливості прийому на навчання до Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці» осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття професійно (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року №271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.».

1.4. Прийом до Центру здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

   Перелік професій підготовки, вимоги щодо освітнього рівня вступників, планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання, форми та ступеневість навчання, обмеження за віком вступників, статтю згідно вимог чинного законодавства.

Загальний обсяг державного замовлення складає 85 учнів:

ІІ СТУПІНЬ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ      

на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з отриманням повної загальної середньої освіти, денна форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

Професія (спеціальність)

Код

Обсяг прийому

Кваліфікація

Термін навчання

Обмеження за віком

Верстатник широкого профілю

8211

25

Верстатник широкого профілю

4 розряду

3 роки

15 років, хлопці,

дівчата

Слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

7233

7231

60

Слюсар-ремонтник 3 розряду, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3 розряду

3 роки

15 років, хлопці, дівчата

Загальний обсяг регіонального замовлення складає 175 учнів:

ІІ СТУПІНЬ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ      

на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з отриманням повної загальної середньої освіти, денна форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

Професія (спеціальність)

Код

Обсяг прийому

Кваліфікація

Термін навчання

Обмеження за віком

Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр

7133 7132 7141

25

Штукатур 3 розряду; лицювальник-плиточник

3 розряду ; маляр

4 розряду

3 роки

15 років, хлопці, дівчата

Кухар, кондитер

5122 7412

50

Кухар 4 розряду, кондитер 3 розряду

3 роки

15 років, хлопці, дівчата

на базі повної загальної середньої освіти (11 класів), денна форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

Професія (спеціальність)

Код

Обсяг прийому

Кваліфікація

Термін навчання

Обмеження за віком

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

7231

25

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4 розряду

1 рік

17 років, хлопці

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

25

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

3 розряду

1 рік

17 років, хлопці, дівчата

Ювелір-монтувальник, ювелір-закріпник

7313 7313

25

Ювелір-монтувальник 4 розряду, ювелір-закріпник

4 розряду

1 рік

6 міс.

17 років, хлопці, дівчата

Кухар, кондитер

5122 7412

25

Кухар 4 розряду, кондитер 3 розряду

1.5 роки.

17 років, хлопці, дівчата

2. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1. Прийом до Центру здійснює приймальна комісія, яка працює з 07.05. по 26.08.2024р.

2.2. Про створення приймальної комісії видається наказ по навчальному закладу і затверджується порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

 • проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого спеціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Центру, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до Центру доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

 

3. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають заяву про вступ до Центру, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, адреса проживання:

паперовій формі (особисто);

електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • медичну довідку про професійну придатність встановленої форми (оригінал);
 • інші документи (копія ідентифікаційного коду, довідка про склад сім’ї);
 • копії документів, що дають право на пільги при вступі до Центру (за наявності);
 • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статут, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику подається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписку долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Центру.

Навчальний заклад створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.6. Терміни прийняття документів:

3.3.1. Прийом документів від абітурієнтів до Центру завершується:

 • на професії «Кухар; кондитер» – 26.08.2024р.;
 • на професії «Слюсар-ремонтник; слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» - 26.08.2024р.;
 • на професію «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» - 26.08.2024р.;
 • на професію «Ювелір-монтувальник; ювелір-закріпник» - 26.08.2024р.;
 • на професію «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» - 26.08.2024р.;
 • на професію «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» - 26.08.2024р.
 • на професію «Верстатник широкого профілю» - 26.08.2024р.

4. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом до навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди.

4.2. Вступні співбесіди проводяться при вступі на навчання з професій (спеціальностей):

«Кухар; кондитер» - за результатами середнього балу свідоцтва; співбесіда приймальної комісії - 26.08.2024р.;

«Ювелір-монтувальник; ювелір-закріпник» - за результатами середнього балу свідоцтва; співбесіда приймальної комісії – 26.08.2024р.;

«Слюсар-ремонтник; слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» - конкурс атестатів; співбесіда приймальної комісії – 26.08.2024 року;

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» - за результатами середнього балу свідоцтва; співбесіда приймальної комісії – 26.08.2024р.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

У випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Центру проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;

вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання;

заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади».

5. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зараховуються до Центру без вступних випробувань:

 • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” надане таке право;
 • випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними.

5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • інваліди, якими не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю);
 • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” надане таке право.

5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • діти учасників та ветеранів війни;
 • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків.
 • особи, які вступають до Центру за цільовим направленням на навчання.

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, рекомендованих до зарахування на навчання до Центру за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.6. Зарахування до Центру здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.7. Після конкурсних випробувань зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо), вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання. Зарахування здійснюється як у межах регіонального замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу (за контрактною формою).

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Центру. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Центр може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «ЦПТО №1 м. Вінниці» здійснюється Департаментом гуманітарної політики і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

ЗАСТ. ДИРЕКТОРА З НВР                                       Микола ТАНАСЮК

Розглянуто на засіданні

педагогічної ради

Протокол № 8 від « 20 » листопада 2023р.