Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

101

Детальніше...

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10011. Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників.

2. Покращення матеріально-технічного забезпечення професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки.

3. Підвищення професійної і педагогічної майстерності педагогічних працівників через курси підвищення кваліфікації, стажування, школи перспективного педагогічного досвіду, ознайомлення з досвідом роботи кращих професійно-технічних навчальних закладів.

4. Покращення стану енергозбереження та економії ресурсів.

5. Розширення форм взаємодії з соціальними партнерами, роботодавцями щодо стажування майстрів виробничого навчання на виробництві.

6. Розвиток співпраці закладу з підприємствами-замовниками робітничих кадрів щодо організації виробничої практики учнів та їх працевлаштування.

7. Збільшення позабюджетних надходжень та забезпечення стабільного багатоканального фінансування.

8. Осучаснення та оновлення матеріально-технічної бази закладу.

9. Формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психологічного здоров’я здобувачів освіти.

10. Якісне проведення профорієнтаційної роботи для виконання плану державного та регіонального

замовлення на підготовку робітничих кадрів...

Детальніше...

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

Звіт директораЦентр здійснює підготовку кваліфікованих робітників відповідно до ліценції виданої на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 31.03.2011 р. №764-Л (рішення ДАК від 10.03.2011 року, протокол №86), та свідоцтва про атестацію серія РД, № 016556 виданого Міністерством освіти і науки України від 04.04.2011 року, які внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Первинну професійну підготовку центр здійснює з 16 професії, з них 16 атестованих, що становить 100%.

Детальніше...

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Детальніше...

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

100Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної
освіти №1 м. Вінниці», у своїй діяльності керується Конституцією
України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну
освіту», Положенням «Про організацію навчально-виробничого
процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за №
711/12585, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки
України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими
актами України, а також Статутом та колдоговором ДНЗ «ЦПТО №1
м. Вінниці», та рекомендаціями НМЦ ПТО у Вінницькій області.

Детальніше...

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Звіт директора ДНЗ «ЦПТО №1 м. Вінниці»

Дякова Валерія Васильовича

За 2017-2018 н. рік

zvitDVV18

Детальніше...