Метою курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки» є формування в учнів знань та умінь, необхідних для ефективної обробки інформації, поданої в графічній формі, а також для використання комп’ютерних зображень у навчальній і майбутній професійній діяльності.

Метою даного курсу є розглядання таких питань:  -підготувати до друку графічну подачу у пограмі Adobe Photoshop; - виконувати креслення прооектних виробів; - уміння вільно будувати 3D моделі. 

Курс дисципліни сприяє вихованню загальнокультурного та фахово- інформаційного рівня, навчає розглядати та оцінювати прийоми побудови 3-д моделей та графічних зображень.

Курс лекцій та практичних занять передбачає оволодіння учнями основних навичок у роботі з такими програмами двомірного зображення як Adobe Photoshop та тривимірного КОМПАС.