Дисципліна «Основи комп'ютерної графіки» належить до циклу дисциплін вибору навчального закладу і викладається учням на 1 курсі.

Вивчення дисципліни спирається на знання, отриманні в програмі середньої освіти  та отриманих з курсу Інформаційні технології. Курс базується на знаннях, отриманих в процесі вивчення таких дисциплін: Інформатика, Інформаційні технології.

Мета вивчення дисципліни  полягає в тому, щоб навчити студента користуватися сучасними засобами комп’ютерної графіки, які орієнтовані на розв’язування технічних задач, а  також набути навички самостійної роботи із  програмними комплексами графічного спрямування.